JAK DODAĆ WPIS:

W celu dodania strony do katalogu:
Wybierz kategorię odpowiadającą tematycznie dodawanej stronie.
Wybierz podkategorię uszczegółowiającą przeznaczenie dodawanej strony.
Jeżeli w wybranej kategorii nie znajdziesz podkategorii odpowiedniej dla dodawanej strony, możesz dodać nową, która pojawi sie po wpisaniu i przeładowaniu tokenu. Nową podkategorię należy wpisać małymi literami (max 29 znaków).
Jeżeli nie znajdziesz kategorii właściwej dla Twojej strony możesz dodać nową, która pojawi sie po wpisaniu i przeładowaniu tokenu. Nową kategorię należy wpisać dużymi literami (max 17 znaków). 
Po kliknięciu na nową kategorię pojawi sie okno umożliwiające dodanie nowej podkategorii, którą wprowadź w podobny sposób jak kategorię. Nową podkategorię należy wpisać małymi literami (max 29 znaków).
Po pojawniemiu się nowej podkategorii i kliknięciu na nią program udostępni okno umożliwiające podanie adresu dodawanej strony.
Podaj adres dodawanej strony. Do katalogu przyjmowane są tylko strony z domeny głównej.
Program powinien automatycznie pobrać tytuł i opis strony oraz słowa kluczowe. Gdy to nie nastąpi oraz gdy tekst jest zbyt krótki lub za długi, należy wpisać/skorygować wymagane informacje ręcznie.
Tytuła strony: max 55 znaków. Słowa kluczowe: max 255 znaków.
Przekaż ewentualne uwagi dla moderatora.
Podaj adres swojej poczty e-mail.
Adres e-mail jest wykorzystywany do powiadamiania o przyjęciu strony do katalogu lub jej  odrzuceniu, dezaktywowaniu lub usunięciu.
Sugeruje się wypełnić pola niestandardowe, których zawartość poprawi status strony w Internecie.
Typ wpisu uzależniony jest od wartości PageRank dodawanej strony i nadaje jej odpowiedni dostęp do dodatkowych uprawnień.
Wybierz dodatkowe kategorie i podkategorie związane tematycznie z Twoja stroną.
Warunkiem koniecznym umożliwiającym dodania strony do katalogu jest umieszczenie na niej lub na jej podstronie linka zwrotnego.
Jako obowiązkowy link zwrotny wybierz button
Umieść kod linka zwrotnego na swojej stronie lub podstronie i podaj jej adres.
Wpisz poprawnie token i go wyślij. Jeżeli nie jest czytelny to go przeładuj.
Twoja strona z umieszczonym linkiem zwrotnym, po pozytywnej weryfikacji, zostanie  dodana do katalogu.
Jeżeli pod wskazanym adresem znajduje się link zwrotny, a mimo to program sprawdzający deaktywował stronę, należy przypuszczać, że w trakcie sprawdzania strona nie była dostępna - chwilowa przerwa w pracy serwera, lub inna przyczyna techniczna. W takim przypadku aktywacja strony nastąpi automatycznie po jej udostępnieniu.
Permanentny brak linka zwrotnego skutkuje usunięciem strony z katalogu.
Program automatycznie: sprawdza czy pod wskazanym adresem znajduje się link zwrotny, dezaktywuje stronę w przypadku jego usunięcia, ponownie ją aktywuje po przywrócieniu stanu wyjściowego.
W celu ponownego dodania usuniętej strony należy dokonać jej wpisu zgodnie z obwiązującymi dla tego katalogu zasadami.
Edycja dodanej strony nastąpi po jej pozytywnej weryfikacji przez moderatora.

Odwiedziny yahoo 153 Odwiedziny safari 550 Odwiedziny opera 516 Odwiedziny onet 1 Odwiedziny netsprint 4 Odwiedziny msnbot 10 Odwiedziny ie 1082 Odwiedziny googlebot 538 Odwiedziny firefox 3385 Odwiedziny chrome 2970